Ruchome dno basenu, Monaco

Kolejny projekt Holland Aqua Sight został zrealizowany w prywatnym domu w Monaco.  Jak widać jest to basen zewnętrzny. Projekt przewidywał dwojaki cel dla tej powierzchni – basen, z którego można korzystać w ciągu upalnego dnia i taras, gdzie można np. zjeść wieczorny posiłek. Dzięki schodom zintegrowanym z ruchomym dnem nie traci się powierzchni na dodatkowe wyposażenie. Po ustawieniu ruchomego dna na poziomie zero, tworzy ono jednolitą powierzchnię z otoczeniem.